Η χρήση των εργαλείων Web 2.0

Οι εφαρμογές Web 2.0 μπορούν να προσφέρουν ένα διαδραστικό και ενεργητικό περιβάλλον μάθησης, αλλά και μια συνεργατική μέθοδο διδασκαλίας, η οποία προωθεί και την κοινωνικοποίηση των εκπαιδευομένων. Επιπλέον, η δυνατότητα της πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε σημείο, μέσω smartphone, tablet ή υπολογιστή είναι ιδιαιτέρως ωφέλιμη, διότι αυξάνεται ο χρόνος ενασχόλησης με αυτό με αποτέλεσμα η εκμάθηση να είναι γρηγορότερη.

Powtoon

Τα προσωπικά βιώματα των εκπαιδευομένων θα πρέπει να είναι μέρος της διδασκαλίας και να χρησιμοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό. Εφαρμογές με τις οποίες μπορούν να δημιουργηθούν ψηφιακές ιστορίες, παρουσιάσεις ή κόμικς, ωθούν στην εξιστόρηση των προσωπικών τους ιστοριών εξωτερικεύοντας τα συναισθήματά τους. Ο εκπαιδευτικός έτσι μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τους εκπαιδευομένους του προσαρμόζοντας τόσο τη συμπεριφορά του όσο και τις μεθόδους διδασκαλίας και το εκπαιδευτικό υλικό. Μέσω της εφαρμογής Powtoon, δημιουργούνται διαδραστικές παρουσιάσεις. Παρέχονται έτοιμα πρότυπα πάνω στα οποία μπορεί να προστεθεί υλικό, όπως κείμενο, ώστε να καταγράψει ο εκπαιδευτικός τους κατάλληλους διαλόγους ή μουσική για να γίνει η παρουσίαση πιο ενδιαφέρουσα και ελκυστική. Επίσης, σημαντική είναι και η επιλογή της ηχογράφησης, καθώς με αυτό τον τρόπο ο εκπαιδευτικός μπορεί να δίνει οδηγίες ή να επεξηγεί στους εκπαιδευομένους οτιδήποτε κρίνει απαραίτητο για την κατάκτηση του γνωστικού αντικειμένου.

Mindomo

Σημαντικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό είναι και οι εννοιολογικοί χάρτες. Η εφαρμογή Mindomo προσφέρει μια ποικιλία στη μορφή των χαρτών, των κόμβων και των γραμμών που συνδέουν τους κόμβους. Υποστηρίζεται μάλιστα η χρήση εικόνων, βίντεο, αρχείων και links στους κόμβους, έτσι ώστε να οπτικοποιείται η πληροφορία για θετικότερα αποτελέσματα. Αν ο εκπαιδευτικός και ο εκπαιδευόμενος χρειάζονται μια πιο εύχρηστη εφαρμογή, η Bubbl.us κατασκευάζει εννοιολογικούς χάρτες, όμως με λιγότερες δυνατότητες μορφοποίησης και παρουσίασης.

Wordwall

Η διαμόρφωση ασκήσεων είναι σημαντικό μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσω αυτών ο εκπαιδευτικός αξιολογεί την πορεία της μάθησης με σκοπό τη βελτίωση των τρόπων και μεθόδων διδασκαλίας και την τροποποίηση του εκπαιδευτικού υλικού -αν κριθεί αναγκαίο- αλλά και ο ίδιος ο εκπαιδευόμενος μπορεί να προβεί σε αυτοαξιολόγηση. Η εφαρμογή Wordwall εκτός από το πλεονέκτημα του φιλικού περιβάλλοντος για το χρήστη, διαθέτει και μια πληθώρα μορφών ασκήσεων, όπως match up, quiz, gameshow quiz, wordsearch, missing word.

Quizziz

Παρομοίως και η εφαρμογή quizziz υποστηρίζει τη δυνατότητα δημιουργίας διαδραστικών ασκήσεων, όμως διαθέτει λιγότερους τύπους ασκήσεων. Σημαντική δυνατότητά τους είναι η επιλογή της εξαγωγής των ασκήσεων σε pdf ή word και η εκτύπωσή τους, σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους υπάρχει δυσκολία στην online συμπλήρωσή τους. Εκτός από την προφανώς παιγνιώδη διάθεση, προάγουν την κριτική σκέψη αλλά και την ομαδοσυνεργατική μορφή μάθησης.

Translate »