Το μοντέλο διδακτικής PTP

Το μοντέλο PTP

Το “Pantopoulos Teaching Project” …

 • είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο Διδακτικής για εκπαιδευτικούς (φιλολόγους, αλλά και ανεξαρτήτως ειδικότητας), στελέχη επιχειρήσεων και εκπαιδευτές διαφόρων κλάδων και επικεντρώνει τη φιλοσοφία του στη διερεύνηση των μαθησιακών αναγκών των εκπαιδευομένων.
 • αποτελεί προϊόν μιας πορείας τριών περίπου δεκαετιών (1990-σήμερα) στο χώρο της εκπαίδευσης, της συμβουλευτικής επιχειρήσεων, και φοίτησης επί δεκαεπτά έτη σε κλειστά σχολεία Διδακτικής για εκπαιδευτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό μεταξύ των ετών 1990-2007.

Καλώς ήλθατε ! 🙂

Η πορεία του έργου
 • Το Πρόγραμμα “My name is Teacher” αρχικά (2012) λειτούργησε στα πλαίσια ενός επιστημονικού project για τη σχέση των νέων με τη γνώση και το Διαδίκτυο υποστηριζόμενο από επιστημονική ομάδα.
 • Στην πρώτη φάση του έργου δημιουργήσαμε μια Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ή -απλούστερα- ένα περιβάλλον ελεύθερου-ανοιχτού προβληματισμού και πληροφόρησης για το επιστημονικό αντικείμενο του φιλολογικού χώρου.
 • Σήμερα το έργο έχει πλέον αναπτυχθεί και διευρυνθεί εκτεινόμενο σε πολλά νέα πεδία τόσο του ευρύτερου εκπαιδευτικού χώρου για μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και γονείς (εκπαίδευση, τηλεκπαίδευση, διδακτική, μαθησιακές δυσκολίες, επαγγελματικός προσανατολισμός, συμβουλευτική της εκπαίδευσης, σχολή γονέων, σχολικός εκφοβισμός, κ.α.), καθώς και σε άλλα επιστημονικά αντικείμενα (Μαθηματικά, Φυσική, Πληροφορική, Ξένες Γλώσσες), αλλά και σε χώρους εκτός της τυπικής εκπαίδευσης, όπως η Συμβουλευτική Διδακτική για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, η Επικοινωνιακή Διδακτική για στελέχη επιχειρήσεων και η Διδακτική της Ασφάλειας για στελέχη του κλάδου VIP.

Advanced Teaching Models for teachers and trainers

Pantopoulos Teaching Project” is a comprehensive teaching tool for teachers of all disciplines, business executives, and educators of various disciplines. It focuses on exploring learners’ learning needs and it is the product of a course of nearly three decades (1990-today) in the field of education, business consulting, and education for seventeen years in Teaching Schools for educators in Greece and abroad between 1990-2007.

________________

 • The program “My name is Teacher” originally (2012) was launched as part of a science project on millennial’s relationship with learning via the Internet. In the first phase of the project, we have created an Asynchronous E-Learning Platform or -more simply- an environment of free-thinking and open-mindedness about the scientific subject of philology.
 • Today the project has expanded to include many new areas of the wider educational space for pupils, students, teachers, and parents (education, e-learning, teaching, learning difficulties, vocational guidance, educational counseling, school bullying, parents school, etc), as well as in other scientific subjects (Mathematics, Physics, Informatics, Foreign Languages), but also in areas outside of formal education, such as Counseling Didactics for teachers of all specialties, the Communication Didactics for Business Executives, and Security Didactics for VIP Executives.

We warmly thank you for the support you give us and we reward the morals and the sensitivity of the people who believed in our scientific and pedagogical work!

ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Σεμινάρια φιλολόγων δια ζώσης και από απόσταση σε όλη την Ελλάδα
 • Συμβουλευτική Διδακτική για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων
 • Επικοινωνιακή Διδακτική για στελέχη επιχειρήσεων
 • Διδακτική της Ασφάλειας για στελέχη του κλάδου VIP
Η "Κερκίδα των Φιλολόγων"

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά από μακρά παρατήρηση του χώρου μας ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ανάγκες του μαθητή και την κατάρτιση του εκπαιδευτικού, όλοι εμείς που εργαζόμαστε από το 2012 για το project “My name is Teacher” αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην ίδρυση μιας πανελλήνιας συνεργατικής κίνησης φιλολόγων με την επωνυμία “Η κερκίδα των Φιλολόγων” (https://www.facebook.com/groups/filologoi/). Πρόκειται για μια δράση με απόλυτα εθελοντικό χαρακτήρα και κύριο στόχο την επιμόρφωση των φιλολόγων αλλά και την υποστήριξη των μαθητών σε όλη τη χώρα. Αυτό θα επιτευχθεί με συνέδρια, δια ζώσης αλλά και από απόσταση σεμινάρια, συνεργατικές ηλεκτρονικές εκδόσεις, διαλέξεις σε σχολεία, κλπ. Οι συνάδελφοι που θα συνεργαστούν ως μέλη της κίνησης δεν θα έχουν καμία υποχρέωση εκτός από τη δήλωση της συμπαράστασής τους στην πρωτοβουλία αυτή και την συμμετοχή τους στα έργα που παραπάνω περιγράφονται, ιδιαίτερα σε όσα διεξάγονται στην περιοχή τους, εφόσον βέβαια αξιολογούν τις δράσεις ως ενδιαφέρουσες και επιθυμούν να συμπράξουν.

Όπως γνωρίζετε, το έργο “My name is Teacher” τελεί υπό την αιγίδα του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (cs.uth.gr), όπου και λειτουργεί η Ομάδα Τηλεκπαίδευσης (https://elearning.cs.uth.gr/) με αντικείμενα την Εκπαίδευση, την Διδακτική και την Τηλεκπαίδευση. Από το 2015 παραδίδουμε σεμινάρια επιμόρφωσης φιλολόγων σε όλη τη χώρα και οφείλουμε να ευχαριστήσουμε για μια ακόμα φορά όλους τους συναδέλφους που μας στηρίζουν τόσο σε φυσικό, όσο και σε ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται για το μέλλον του χώρου, την αναβάθμιση του έργου του εκπαιδευτικού και την υποστήριξη του μαθητή να γίνουν μέλη. Εμείς είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε τη συμμετοχή σας. Γιατί χωρίς εσάς καμιά κίνηση δεν μπορεί να υπάρξει!

_________________

Συνάδελφοι,

αυτοί είναι οι στόχοι της Κερκίδας. Όταν το 1990 με επέλεξαν να φοιτήσω για 17 χρόνια εδώ και στο εξωτερικό σε ένα μεγάλο σχολείο διδακτικής, όσο περισσότερο μάθαινα τι σημαίνει Δάσκαλος, τόσο αισθανόμουν το καθήκον απέναντι στο μαθητή και το συνάδελφο. Αυτά που κάνουμε στο My name is Teacher δεν τα μάθαμε ούτε στη Φιλοσοφική Αθηνών ούτε στα φροντιστήρια. Τα προχωρημένα μοντέλα διδακτικής και η διερεύνηση των μαθησιακών αναγκών του εκπαιδευόμενου ήρθαν από αλλού. Ευχαριστώ το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη φιλόξενη στέγη που προσφέρει στο έργο μου. Αποφάσισα να προχωρήσω στην τηλεοπτική εκπομπή Η ώρα του Δασκάλου και στην Κερκίδα των Φιλολόγων για να μοιραστώ τη γνώση που είχα την τύχη να λάβω και να βοηθήσω, όπως οφείλω. Σας καλώ όλους στην Κερκίδα για συνεργατικές κοινωφελείς δράσεις με ενωτικό πνεύμα. Το μόνο που χρειάζεται είναι δουλειά και ειλικρίνεια!

Φώτης Παντόπουλος

Αθήνα, Χαροκόπειο, 2015 / Έναρξη Σεμιναρίων - Παρουσίαση του μοντέλου Pantopoulos Teaching Project
Translate »