Μαθήματα

Μαθήματα

 

Στην παρούσα φάση της λειτουργίας του Προγράμματος υποστηρίζονται τα μαθήματα της Έκθεσης Γενικής Παιδείας, της Ιστορίας, των Αρχαίων Ελληνικών και των Λατινικών Γ’ Λυκείου, καθώς και της Έκθεσης Β’ Λυκείου.
Με δεδομένο το φόρτο εργασίας που όλοι γνωρίζετε, σχεδιάζουμε στο μέλλον να αναδιαρθρώσουμε όλα τα παραπάνω μαθήματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις για το νέο Λύκειο. Ανάλογα βέβαια με την απήχηση του έργου και τα αιτήματά σας, δεν αποκλείεται το Πρόγραμμα να επεκταθεί και σε άλλα μαθήματα.