Παρουσίαση των έργων “My name is Teacher” και “Pantopoulos Teaching Project” στο “International Conference on Planning, Challenges of Disaster Management and Resilience”, February 11-13, 2022, Athens

Η Ιωάννα Χαλβαντζή, Υπεύθυνη του έργου “My name is Teacher” στην Ελλάδα, και ο Φώτης Παντόπουλος, δημιουργός και Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών του έργου, παρουσίασαν την ιστορία, τις δραστηριότητες και τις νέες πτυχές του έργου στο “International Conference on Planning, Challenges of Disaster Management and Resilience” την Παρασκευή 11/2/2022.

Ευχαριστούμε τους διοργανωτές, το Τμήμα Χημείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και το Ινστιτούτο Διαχείρισης Ανθρωπογενών & Φυσικών Καταστροφών, για την πρόσκληση και για το χρόνο που μας διέθεσαν προκειμένου να αναδείξουμε πτυχές του έργου αναφορικά με τη Διδακτική της Ασφάλειας και της Πρόληψης στο πεδίο της Πολιτικής Προστασίας.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε την Περίληψη της παρουσίασης …

Η αξιοποίηση του video για την εκπαίδευση από απόσταση εκπαιδευτών, εκπαιδευτικών και μαθητών σε θέματα Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο των έργων “My name is Teacher” και “Pantopoulos Teaching Project”

Η εργασία αποσκοπεί στην υλοποίηση εκπαιδευτικού έργου με χρήση video για θέματα Πολιτικής Προστασίας. Η εκπαίδευση από ειδικούς αλλά και εκπαιδευμένους στο διδακτικό μοντέλο εκπαιδευτές, αφορά εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Κίνητρο για την μελέτη αποτέλεσε η συνειδητοποίηση ότι η ελληνική κοινωνία και εκπαίδευση εμφανίζονται απροετοίμαστες και χωρίς ενδιαφέρουσες προοπτικές μεταβολής της κατάστασης στα κρίσιμα πλέον -με βάση τόσο την ίδια την εκπαιδευτική φιλοσοφία, όσο και τις ακραίες κλιματολογικές συνθήκες και άλλες συγκυρίες- θέματα Πολιτικής Προστασίας. Ως πολίτες και εκπαιδευτικοί επιχειρούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών προκειμένου να υπερβούμε αντικειμενικά εμπόδια, αλλά και να εισάγουμε νέες μεθοδολογίες. Για την παρέμβαση αυτή αξιοποιήσαμε πηγές όπως: i) ειδησεογραφία, που δεικνύει το βαθμό/τρόπο ανταπόκρισης και το μέγεθος της άγνοιας των πολιτών σε συγκυρίες κινδύνου, ii) σχετική νομοθεσία, που περιγράφει συχνότατα ασαφείς ή/και συγκρουόμενες αρμοδιότητες εκπαίδευσης εκ μέρους εμπλεκομένων φορέων στο έργο της εν λόγω εκπαίδευσης, iii) Προγράμματα Σπουδών στο ελληνικό σχολείο, iv) σχετική βιβλιογραφία αναφορικά με την τεχνολογία του video στην εκπαίδευση, v) σχετική φιλοσοφία για τη χρήση του video ως εργαλείου μάθησης από το Μοντέλο Διδακτικής “PTP”. Δεδομένου ότι η εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη, τα πρώτα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς διαπιστώσαμε πως η αρχική υπόθεση για έμφαση σε τεχνογνωσία και διδακτική κατά τη δημιουργία του video χωρίς υψηλές απαιτήσεις τεχνικών μέσων αποδίδει υψηλής ποιότητας μαθησιακά αποτελέσματα. Η καινοτομία του έργου εντοπίζεται στη σύζευξη των γνώσεων για την Ασφάλεια και την Πρόληψη ως προϊόντων μακράς εκπαίδευσης με την εκπαιδευτική ιδιότητα και την τεχνογνωσία του video ως εργαλείου εκπαίδευσης.

… να δείτε την Παρουσίαση σε αρχείο .pdf …

My-name-is-Teacher_ΙΔΑΦΚ

και video …

… καθώς και σχετικές φωτογραφίες …

Translate »