Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η Ομάδα Τηλεκπαίδευσης

Η Ομάδα Τηλεκπαίδευσης δημιουργήθηκε το 2014, αμέσως μετά την παραχώρηση της αιγίδας του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών στο Πρόγραμμα “My name is Teacher” και την έναρξη του ερευνητικού έργου, με πρωτοβουλία των Καθηγητών κ.κ. Γεωργίου Σταμούλη και Διονυσίου Βαβουγυιού, Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος αντίστοιχα, οι οποίοι αντιλήφθηκαν τη δυναμική του εγχειρήματος και την άμεση συμβατότητα του έργου με την ιδρυτική αποστολή και τους στόχους του Τμήματος. Αμέσως άρχισε η στελέχωση και η δημιουργία της ερευνητικής ομάδας, αποτελούμενης από υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και καθορίστηκαν και οι κατευθύνσεις του ερευνητικού έργου, οριζόμενες αρχικά ως Εκπαίδευση, Τηλεκπαίδευση και Διδακτική.

Με την έναρξη του 2015 δρομολογήθηκε η παρουσία της Ομάδας σε Ημερίδες και Συνέδρια για την προβολή του έργου, όπου και έτυχε θερμής υποδοχής ως καινοτόμο εκπαιδευτικό εγχείρημα. Το καλοκαίρι του 2015 αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε για πρώτη φορά τα σεμινάρια διδακτικής της Έκθεσης για φιλολόγους σε τρεις δωρεάν διαλέξεις 6 ωρών σε Αθήνα και Λαμία, όπου και είχαμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε τους συναδέλφους για το έργο που προωθούμε στο χώρο της εκπαίδευσης και να επιδείξουμε το μοντέλο που πρεσβεύουμε για τη διδασκαλία της Έκθεσης.

Εκτός από τα “Εξελιγμένα Μοντέλα Διδακτικής για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές”, η Ομάδα επενδύει ερευνητικά και στην εξέλιξη εργαλείων τηλεκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης) με έμφαση στη διδακτική τους φιλοσοφία. Συγκεκριμένα, εξελίσσει πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, εργαλεία τηλεδιάσκεψης/εικονικής τάξης σε πραγματικό χρόνο, καθώς και βοηθητικά μικροεργαλεία τηλεσυνεργασίας, κατάλληλα για τη δημιουργία ηλεκτρονικών περιβαλλόντων εκπαίδευσης είτε αποκλειστικά από απόσταση είτε συμπληρωματικά.

Ερευνητικό έργο

Επιλεγμένες δράσεις

 • Δημιουργία -κατά το πρότυπο του “My name is Teacher”- ηλεκτρονικού περιβάλλοντος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών μέσω video με την επωνυμία “Teacher’s place – Ανάπτυξη μοντέλων διδακτικής, Συμβουλευτική“, όπου αναπτύξαμε τη νέα σειρά video 4Teachers με θέματα διδακτικής, γλώσσας, ποιότητας διδασκαλίας, αξιολόγησης εγχειριδίων, κλπ.
 • Ενίσχυση της ερευνητικής ομάδας με νέους συνεργάτες (μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες) και ανάθεση ερευνητικών εργασιών σε αυτούς με θέματα προερχόμενα από πτυχές του Προγράμματος.
 • Δημιουργία ομάδας για την Επικοινωνία του Προγράμματος με τα ΜΜΕ και γενικότερα τη διαχείριση των επαφών του.
 • Συνέχιση επαφών με την ακαδημαϊκή κοινότητα και την αγορά για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προγραμματισμό συνεργασιών.
 • Παρουσία με σχετική εισήγηση με θέμα “Εργαστήριο Τηλεκπαίδευσης Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Παρουσίαση επιστημονικού και ερευνητικού έργου – Το Πρόγραμμα My name is Teacher” στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο ”Προγράμματα Σπουδών – Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον”, που συνδιοργανώθηκε από το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος και το PIERCE – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος στις 4, 5, 6 Μαρτίου 2016 στην Αθήνα.
 • Διαρκής παρουσία με επιστημονική αρθρογραφία σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά μέχρι σήμερα …
Δημόσια παρουσία - Προσφορά

Επιλεγμένες δράσεις

 • Επιμόρφωση των φιλολόγων του PIERCE – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος στο μάθημα της Έκθεσης δωρεάν μετά από πρόσκληση.
 • Διοργάνωση -σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας– των παρακάτω τριών Προγραμμάτων Κατάρτισηςα) Πρόγραμμα Κατάρτισης (12 εβδομάδων από απόσταση) με τίτλο «Διδακτική-Μεθοδολογία της Έκθεσης (σε ηλεκτρονικό περιβάλλον). β) Πρόγραμμα Κατάρτισης (12 εβδομάδων) με τίτλο «Διδασκαλία από απόσταση με χρήση εργαλείων τηλεκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων». γ) Ημερίδα με τίτλο «Ημερίδες Διδακτικής της Έκθεσης / Νεοελληνικής Γλώσσας για φιλολόγους», τα οποία υλοποιούμε από το 2015-2016. Ειδικά για το Πρόγραμμα των Ημερίδων, αυτό παρουσιάζεται -ανάλογα με τη ζήτηση- σε διάφορες πόλεις της χώρας με διαλέξεις 6 ωρών και επίσης προσφέρεται σε συναδέλφους της Β’βάθμιας του δημοσίου Γυμνασίου και Λυκείου, μετά από πρόσκληση των κατά τόπους συνδέσμων τους.
 • Το 2015 προσφέραμε στο Δήμο Ηλιούπολης Αττικής το «Καινοτόμο Πρόγραμμα διδασκαλίας της Έκθεσης για το Λύκειο και τις Πανελλαδικές» ως μια δωρεάν παροχή προς τους μαθητές, ενώ πρόθεσή μας είναι να το εφαρμόσουμε και σε άλλους δήμους και φορείς.
 • Έναρξη της διαδικτυακής παρουσίας του μοντέλου Διδακτική Φιλολογικών Μαθημάτων, που υιοθετεί και προωθεί η Ομάδα στο πεδίο της Διδακτικής, αλλά και του πλαισίου εργασίας “Φιλολογικά Δρώμενα”, σχετικού με μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, ψυχολογία μαθητή και ειδικά υποψηφίου, επαγγελματικό προσανατολισμό, κ.α., όπως τα αντιμετωπίζουμε στην τάξη, με τη δημιουργία ιστότοπων σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
 • Η δημόσια παρουσία και προσφορά της Ομάδας συνεχίζεται και βρισκόμαστε πάντα στη διάθεση εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων …

Διαλέξεις - Σεμινάρια για την Έκθεση

"ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ" - 2ο Μάθημα

Μιλάμε για τρόπο εργασίας με την Τράπεζα Θεμάτων στο γλωσσικό μάθημα, για τρόπο διαχείρισης θεμάτων εξετάσεων, για κειμενικούς δείκτες, για οδηγίες διόρθωσης ΚΕΕ, ...
Translate »