Ενισχυτικές δραστηριότητες

Δωρεάν διαλέξεις

Οι δωρεάν διαλέξεις που προσφέρουμε είναι μια ανοιχτή πρόσκληση για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα αντικείμενα που διδάσκουμε. Υπάρχουν επίσης και πολλά ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα που προσφέρουν το ίδιο. Τα διαθέσιμα μαθήματα Γλώσσας, αφορούν ειδικά όσους θέλουν να μάθουν τεχνικές διδασκαλίας. Υπάρχουν επίσης μαθήματα Ιστορίας, τα οποία είναι διαθέσιμα ως video ή podcast και μπορούν να μεταδοθούν διαδικτυακά μέσω του τηλεφώνου ή του υπολογιστή σας.

Τηλεφωνική υποστήριξη

Η τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται από έναν οργανισμό για να φροντίσει τις ανάγκες του κοινού και να απαντήσει στις ερωτήσεις τους. Αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν. Η “Γραμμή 26” (6937714026), που δημιουργήσαμε το 2020 με την προτροπή και την καθοδήγηση του ευρωπαϊκού ομίλου που μας στηρίζει, απευθύνεται κυρίως σε φιλολόγους, λειτουργεί 12 ώρες την ημέρα, 5 μέρες την εβδομάδα, και ο κύριος στόχος της είναι να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να πάρει τις απαντήσεις που χρειάζεται. Προσφέρει επίσης συμβουλές που μπορούν να διευκολύνουν το εκπαιδευτικό έργο.

Υποστηρικτικό υλικό

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πραγματικό πεδίο και υπάρχει περισσότερο από 50 χρόνια. Όμως, ο όρος έχει εκλαϊκευτεί μόνο τα τελευταία χρόνια λόγω των επιτευγμάτων στην μηχανική μάθηση και του αυξημένου ενδιαφέροντος από το κοινό. Στην εποχή της ψηφιοποίησης των πάντων -που σήμερα διανύουμε- οι δάσκαλοι και οι μαθητές έχουν εκτεθεί σε μεγάλο βαθμό στην τεχνολογία. Αυτό τους καθιστά πιο ανταγωνιστικούς και καταρτισμένους σε ό,τι αφορά την κοινωνικοποίησή τους σε σχέση με άλλες γενιές. Στον κόσμο της εκπαίδευσης και στον συγκεκριμένο τομέα συγγραφής επιστημονικού υλικού, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει να επεξεργαστούμε δεδομένα και να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Translate »