Πρόγραμμα Σπουδών

Επισκόπηση του Προγράμματος Σπουδών

Η δέσμευσή μας για υψηλή ποιότητα

Το Πρόγραμμα Σπουδών ενός έργου για φιλολογικά μαθήματα -με έμφαση στο γλωσσικό μάθημα- είναι από τα πιο σημαντικά πεδία που θα πρέπει να ενημερώνονται διαρκώς για να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της εποχής των νέων τεχνολογιών. Ο τομέας της Διδακτικής είναι μια θεμελιώδης βάση γνώσεων για τη διδασκαλία και τη μάθηση, επομένως θα πρέπει αυτονόητα να έχει ένα ενημερωμένο Πρόγραμμα Σπουδών.

Τα προγράμματα σπουδών σε διαφορετικές χώρες (όπου πλέον κινείται το έργο) δεν είναι βέβαια τα ίδια, γιατί πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε χώρας. Για παράδειγμα, ορισμένες χώρες μπορεί να δίνουν περισσότερη έμφαση στην κωδικοποίηση του διδακτικού αντικειμένου, ενώ άλλες μπορεί να εστιάζουν περισσότερο σε θέματα όπως τα εργαλεία Web 2.0 και η τεχνητή νοημοσύνη (AI) στην εκπαίδευση.

Αν θέλουμε τα παιδιά να μάθουν νέα πράγματα γρηγορότερα και καλύτερα, πρέπει να τα διδάξουμε μέσω τέτοιων διαδραστικών εργαλείων. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να κάνουν τη μάθηση ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική για τον εκπαιδευόμενο, οπότε πολλά παιδιά θα θέλουν να μάθουν για το νέο αυτό τρόπο κατάκτησης της γνώσης.

Τα χαρακτηριστικά του έργου “My name is Teacher”, με καταβολές και επιδράσεις από χώρες που οδηγούν και διαμορφώνουν παγκοσμίως το χώρο της Διδακτικής, είναι αυτά που μας επιτρέπουν να προσφέρουμε αποτελεσματική βοήθεια στο Δάσκαλο και το μαθητή.

Νεοελληνική Γλώσσα

Κατά τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του μαθήματος, ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη γλωσσική και επικοινωνιακή ετοιμότητα των μαθητών και των μαθητριών και να παρεμβαίνει στις περιπτώσεις που διαπιστώνει ελλείμματα γνώσης. Η διδασκαλία των μορφοσυντακτικών φαινομένων, του λεξιλογίου, των σημασιολογικών και πραγματολογικών στοιχείων συναρτάται πάντοτε με τη χρήση της γλώσσας στη νοηματοδότηση των κειμένων και δεν αποβλέπει στην απομνημόνευση μεταγλωσσικών όρων. Οι δραστηριότητες οργανώνονται σε επίπεδο κειμένου, με προσομοίωση όσο το δυνατόν αυθεντικών συνθηκών επικοινωνίας και ενθαρρύνουν τη χρησιμοποίηση εκ μέρους των μαθητών και μαθητριών βιβλίων αναφοράς σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. (Οδηγίες διδασκαλίας 2020-2021)

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδακτική πράξη καλούνται να δίνουν βαρύτητα στο κείμενο και στον τρόπο πρόσληψής του από τους μαθητές και τις μαθήτριες, χωρίς να επιμένουν σε «περικειμενικό υλικό». Η λογική της παραδοσιακής φιλολογικής ανάλυσης, η οποία εστίαζε στον/στη συγγραφέα και την ιστορική περίοδο και όχι στο κείμενο ή στον αποδέκτη του, δεν έχει θέση στην προσέγγιση των κειμένων. Στο τέλος της διαδικασίας της ερμηνείας του λογοτεχνικού κειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες διατυπώνουν ερμηνευτικό σχόλιο. Το ερμηνευτικό σχόλιο αποτελεί προσωπική εργασία, την οποία αναλαμβάνουν οι μαθητές και οι μαθήτριες με σκοπό να ανασυνθέσουν στοιχεία από τη διδασκαλία ή την ανάγνωση που προηγήθηκε. Ενδιαφέρει και αξιολογείται η προσωπική τους ανταπόκριση στο κείμενο. (πηγή ό.π.)

Ιστορία Κατεύθυνσης

Η χρήση και η αξιοποίηση των ιστορικών πηγών αποτελεί προτεραιότητα των ιστορικών στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν το παρελθόν και να το καταστήσουν ιστορικό. Στην ίδια κατεύθυνση, η χρήση των ιστορικών πηγών στη σχολική τάξη, με την αξιοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων μελέτης, επιτρέπει την άμεση συμμετοχή των μαθητών σε διαδικασίες διερεύνησης και οικοδόμησης της ιστορικής γνώσης. Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει στοιχεία για το προς διερεύνηση ζήτημα, να διακρίνει επιμέρους πτυχές, να καταγράψει τρόπους επικοινωνίας του παρελθόντος, να κατανοήσει αιτιώδεις σχέσεις στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου, να συνειδητοποιήσει την πολυπλοκότητα του ιστορικού παρελθόντος. (17-09-2019 / 144089/Δ2)

Διδακτική για φιλολόγους

Η κατάλληλη διδακτική και η εξοικείωση με αυτή είναι ένα σημαντικό θέμα που απασχολεί την εκπαίδευση εδώ και πολύ καιρό. Πράγματι, δεν είναι εύκολο να βρεθεί η κατάλληλη διδακτική για φιλολόγους στο γλωσσικό μάθημα, την ιστορία και τη λογοτεχνία. Ωστόσο, με εμβάθυνση στη γνώση των διδακτικών αντικειμένων και χρήση των κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων, καταλήξαμε σε νέους τρόπους που οι φιλόλογοι μπορούν να διδάξουν στους μαθητές τους, ώστε η μάθηση να είναι πιο αποτελεσματική. Ο εκπαιδευτικός μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει αυτές τις τεχνικές για να δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό για τα μαθήματα γλώσσας, λογοτεχνίας και ιστορίας. Οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να μαθαίνουν από έναν ειδικό που μπορεί να τους καθοδηγήσει. Εμείς εκπαιδεύουμε τους ειδικούς!

Εργαλεία Web 2.0

Με τη βοήθεια του διαδικτύου, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια μπορούν να μεταδώσουν τη γνώση με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Το διαδίκτυο παρέχει πλέον καλύτερες εκπαιδευτικές λύσεις σε εκπαιδευόμενους που τις χρειάζονται για να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Οι μαθητές μπορούν -κατά συνέπεια- να χρησιμοποιούν διαδικτυακά εργαλεία για τα πάντα, από την εκμάθηση μιας γλώσσας έως την ολοκλήρωση μαθηματικών προβλημάτων ή την εξερεύνηση ιστορικών γεγονότων. Τα πανεπιστήμια χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να μοιράζονται διαλέξεις και υλικό μαθημάτων με τους φοιτητές τους με αμεσότητα και χαρακτηριστική ευκολία. Η εκπαιδευτική τεχνολογία είναι ένα πεδίο σπουδών που εστιάζει στη χρήση τέτοιων ευέλικτων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Τεχνητή νοημοσύνη (AI)

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα επαναστατικό εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εκτίμησή μας είναι πως η AI άλλαξε το εκπαιδευτικό σύστημα των χωρών που την χρησιμοποιούν και θα συνεχίσει να το κάνει στο μέλλον. Κι αυτό γιατί παρέχει στους εκπαιδευτικούς νέες ευκαιρίες, στις οποίες διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να έχουν πρόσβαση. Ο τρόπος που μαθαίνουμε αλλάζει σταδιακά, καθώς η τεχνολογία γίνεται όλο και πιο εξελιγμένη. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μια απλή λύση σε κάθε εκπαιδευτικό πρόβλημα, αλλά απαιτεί τη σωστή στρατηγική και εφαρμογή. Μπορεί να φέρει μεγάλες αλλαγές στην εκπαίδευση βελτιώνοντας τις μεθόδους διδασκαλίας, παρέχοντας εξατομικευμένες εμπειρίες μάθησης και μειώνοντας τον φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών.

Συνεργασίες - Χορηγίες
Translate »